Øvelse onsdag 17.4.2024

Med tanke på vår konsert i bakgården har jeg lagt ut hvilke sanger vi ser på som mulige å framføre. Gå inn på hjemmesiden og trykk på øvelse 17.4.2024 så får dere opp en settliste. Det er naturlig at ikke alle vil bli brukt, rekkefølgen er ikke fastsatt, ei heller hvilke vi velger. Det forutsetter at dirigenten, sammen med noteutvalget, mener vi er kapable til å synge de som står oppført. Vi har heller ikke tatt standpunkt til hvorvidt vi vil synge allsang med de frammøtte, og eventuelt hvor mange slike det blir. Med respekt for koret mener jeg at dette kan vi raskt kan snakke om på øvelsen. Noen av de som er oppført vil vi ikke kunne gjennomgå, naturlig nok når vi mangler vår «eminente» pianist. Ta med dere notene og så ses vi på onsdag f.k.