Noter til «slavekoret»

Hørte på siste øvelse ar noen etterspurte dette. Det ligger i notearkivet, men med original tittel Coro de schiavi ebrei. Der ligger også et ark med bare teksten, både original og norsk oversettelse.