Påmeldinger

Minner om denne meldingen. Til nå er det ikke mange som er påmeldt Bodø eller Bodø/Lovund. Noen få har gjort registreringen selv, for noen har vi gjort det basert på XLS-ark fra Truls. Gå snarest inn og sjekk om du ikke er påmeldt, eller om påmeldingen er feil!

På hjemmesiden er det nå mulig å registrere deltakere til både Bodø og Moss. Konsertene i nord er ikke lagt inn ennå, men den i Moss finnes. For å registrere din deltakelse i konserten og på fest i «Rundhuset», Moss, må du registrere deg. Siste frist her er 30.4.2024.

Når det gjelder Bodø må du velge en av de to mulighetene enten alternativ 1 Bodø med avreise 26.9. og hjemreise 29.9.2024. Ønsker du å velge å fortsette til Lovund etter å ha avsluttet i Bodø velger du alternativ 2 Lovund. Du skal bare bruke et av alternativene! De som velger alternativ 2 blir selvsagt også talt opp ved bestilling av hotellplass i Bodø. Hver enkelt må ordne med billetter for transport som vel normalt blir med fly. Ikke bry deg om det starttidspunktet som er oppført. Det går flere fly. Regner med at det for de som ønsker å forlenge oppholdet med en tur til Lovund, er mulig å løse billett på båten. Om hjemreisen fra Lovund skjer via Sandnessjøen eller Bodø er opp til den enkelte. Les ellers informasjonen som Truls har lagt ut. Gjør registrering så snart som mulig. Vi vet ikke annet enn at det blir bindende påmelding i den nærmeste framtid.

Hvordan registrerer du deg/dere? Logg på hjemmesiden. På siden «Hjem» finner du «Konserter» og «Annet». Trykk på datofeltet og det kommer opp en melding hvor du finner «Meld deg på». Fyll ut nødvendig informasjon og lagre! Ved problemer ta kontakt med en av oss i styret eller send en mail, så skal vi hjelpe!